Programmu izmantošana

Pašapkalpošanās automazgātavas lietošanas noteikumi:

 • Mazgāšanas laikā tikai iekārtu lietotājs drīkst atrasties mazgāšanas kabīnē.
 • Ūdens strūkla nekādā gadījumā nav raidāma cilvēku, dzīvnieku vai vaļīgi piestiprinātu objektu virzienā.
 • Pirms lietošanas atbilstoši novērtējiet mazgāšanas rīka jaudu.
 • Izvērtējiet putu birstes stāvokli pirms uzsākat darbu. Pārliecinieties vai putu birstes sari nav netīri, smilšaini, vai tai nav pieķērušies svešķermeņi, lai novērstu jebkādus bojājumus Jūsu transportlīdzeklim.
 • Iesakām pirms putu birstes izmantošanas to izskalot ar augstspiediena mazgāšanas rīku.
 • Lietojiet putu birsti tikai darbojoties atbilstošajai programmai. Nekādā gadījumā nelietojiet putu birsti riepu, disku, transportlīdzekļa apakšas vai motora tīrīšanai.
 • Lietojiet putu birsti tikai pēc augstspiediena mazgāšanas programmas izmantošanas uz slapjas transportlīdzekļa virsmas.
 • Pirms putu birstes lietošanas pārliecinieties vai smiltis un viegli nomazgājamie netīrumi ir nomazgāti no transportlīdzekļa virsmas ar augstspiediena mazgāšanas programmu.
 • Putu birste paredzēta lietot līdz mīnus 8C gaisa temperatūras.
 • Mazgāšana ar aktīvām putām paredzēta lietot līdz mīnus 5C gaisa temperatūras.
 • Ja kāda no mazgāšanas kabīnes iekārtām šķiet bojāta, lietojiet citu mazgāšanas kabīni. Par bojāto iekārtu, lūdzu, ziņojiet Wash and Drive, zvanot uz tālruņa numuru +371 20203075.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet ūdeni vai citus iekārtu šķidrumus iekšķīgi.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet mazgāšana kabīnē citus mazgāšanas līdzekļus vai veselībai bīstamas vielas.
 • Aizliegts mazgāšanas kabīni izmantot transportlīdzekļa eļļas maiņai.
 • Aizliegts mazgāšanas kabīnē atstāt no traktortehnikas, kravas pārvadāšanas vai specializētiem transportlīdzekļiem noskalotos vai no kravas pārvadāšanas nodalījumiem izskalotos būvgružus, sadzīves atkritumus, bioloģiska izcelsmes atkritumus, šķidrumus vai tamlīdzīgas vielas, kuras saskaņā ar normatīviem aktiem paredzēts utilizēt specializētās pieņemšanas vietās, poligonos.

Ja iekārtas lietosiet atbilstoši ieteicamai izmantošanas kārtībai un lietošanas noteikumiem, nav iespējama bojājuma nodarīšana transportlīdzeklim.

Wash and Drive neuzņemas atbildību par krāsas bojājumiem vai skrāpējumiem, ko izraisījusi korozija, nekvalitatīvi pārkrāsotas vai nopulētas virsmas mazgāšana, ledus, akmens vai iekārtu neatbilstoša lietošana.

Uzmanību! Norēķinu automāts neizsniedz darījuma apliecinošu čeku un naudas atlikumu.

Mēs izmantojam sīkdatnes mājaslapas darbības nodrošināšanai. Jebkurā laikā varat atcelt sīkdatņu parametrus, mainot ierīces iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Vairāk - Sīkdatņu izmantošanas noteikumos.